Palvelut

CSI on yrityksellesi yhteistyökumppani, joka tarjoaa ratkaisuja komposiittituotteiden kehityksestä aina sarjavalmistukseen asti.  Väitämme, että olemme tässä alan huippua niin suunnittelu-, materiaali- kuin valmistusosaamisessakin.  Teemme asiakkaidemme hyödyksi aktiivista yhteistyötä materiaalitoimittajien kanssa eri puolilla maailmaa ja osallistumme valikoiden uusia komposiittiteknologian soveltamistapoja tutkiviin hankkeisiin.  Näin meillä on koko ajan tarjota vaihtoehtoja ja uusimpia menetelmiä asiakkaidemme tuotteiden elinkaaren aikaisten kustannusten alentamiseksi.  Asiakkaillemme tämä tarkoittaa tuotteiden parempaa suorituskykyä, alhaisempaa energian kulutusta ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.

1. TUOTEKEHITYS

Tuotteen elinkaaren kustannusten hallinta lähtee liikkeelle tuotteen käyttöympäristön, vaatimusten ja tavoiteltujen hyötyjen ymmärtämisestä.  Asiakkaamme tuntevat omat tuotteensa parhaiten ja määrittelyvaiheessa on tärkeää, että pystymme yhdessä asiakkaan kanssa heti alkuvaiheessa kuvaamaan lähtötietojen muodossa mahdollisimman hyvin ja yksiselitteiset tuotteeseen liittyvät vaatimukset ja odotukset.

Valtaosa tuotteen elinkaaren aikaisista kustannuksista määräytyy tuotekehitysvaiheessa.  Käytettäessä komposiittimateriaaleja tuotekehitysvaihe on erityisen tärkeä, koska materiaali- ja valmistusmenetelmien vaihtoehtoja ja kombinaatioita on lukuisia.  Tuotekehitysvaiheessa tehtävät valinnat vaikuttavat merkittävästi sarjatuotantovaiheen muotti-, materiaali- ja valmistuskustannuksiin. Meidän kokemuksemme perusteella parhaisiin tuloksiin päästään erittäin tiiviillä yhteistyöllä asiakkaan kanssa ja innovointikykyisellä tuotekehitystiimillä, jolla on vankka kokemus ja osaaminen materiaaleista ja valmistustekniikoista.

2. SUUNNITTELU

Komposiittikappaleita suunniteltaessa on tärkeä tuntea hyvin materiaalien ominaisuudet ja valmistustekniikoiden mahdollisuudet. Meillä on laaja kokemus erilaisien komposiittiosien suunnittelusta ja lujuuslaskennasta lähtien pienistä hiilikuituisista ruiskupuristusosista aina suuriin lasikuituisiin teollisuuspiippuihin asti.

Usein tuotteiden suunnittelu alkaa esisuunnitteluvaiheella, jonka tavoitteena on määritellä tuotteen tärkeitä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi valmistuskustannus, massa ja jäykkyys. Näitä tietoja tarvitaan päätöksenteon tueksi mietittäessä komposiittimateriaalien soveltuvuutta uuteen tuotteeseen. Tyypillinen esisuunnitteluvaihe on kestää 50…100 työtuntia.

Lähes kaikkien meillä valmistettavien tuotteiden valmistus- ja työvälinesuunnittelu on tehty meidän toimesta. Tällä varmistetaan työvälineiden ja muottien hyvä toimivuus valmistuksessamme ja siten tuotteiden kilpailukykyinen hinta.

3. VALMISTUS

Valmistuksessa keskitymme tuotantomenetelmiin, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan sarjavalmistuksen.  Puristaminen, suljettujen muottien tekniikat ja erilaiset injektointiprosessit ovat menetelmiä, joilla pystymme tuottamaan erittäin tasalaatuisia ja pinnan laadultaan erinomaisia komposiittituotteita aina suursarjoihin asti.  Oman valmistuksen lisäksi asiakkaamme saa käyttöönsä yhteistyöverkoston, jonka avulla valmistutamme esimerkiksi ruiskupuristustuotteita.  Toimitamme tuotteet asiakkaille halutussa toimitusasussa – komponentteina, kokoonpantuina ja varusteltuina.